• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

       Uczczenie pamięci Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej

 

83. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz napaści Związku Radzieckiego na Polskę była przewodnim tematem audycji, która odbyła się 16 września 2022 r. W programie, który został wyemitowany przez szkolny radiowęzeł, udział wzięli: Dominik Kotulski (kl. VIII b), Magdalena Iwan (kl. VII) oraz Maciej Cedro (kl. VI a), operatorami technicznymi byli uczniowie klasy VII: Szymon Grzegolec oraz Jakub Sławeta.

Komunikat 29.08.2022, 15:55

1 września 2022 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023 według następującego porządku:

Godz. 9:00 – klasy I – III

Godz. 9:15 – grupy przedszkolne 0A, 0B, 0C i punkt przedszkolny

Godz. 10:00 – Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego w parafialnym kościele w Górnie

Po Mszy św. – klasy IV – VIII.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu/pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości”

Zapytanie ofertowe 22.08.2022, 13:32

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu/pomocy dydaktycznych w ramach wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości”

 

zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto wskazanej w ustawie z dnia   11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 - t.jedn.).

DO POBRANIA