• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

12 października 2016 r. w Zespole Szkół u Górnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie w podziękowaniu za ciężką pracę i trud włożony w ukształtowanie ciał i umysłów postanowili przyznać w tym roku szczególne wyróżnienia –  „nagany”. 

7 października 2016 r. uczniowie klas IV – VI, pod opieką wychowawców, wybrali się na szkolną wycieczkę. Celem wyjazdu była Wieliczka i Kraków.

 

24 września 2016 roku grupa uczniów Zespołu Szkół w Górnie, wraz z nauczycielami i ks. Mariuszem Kałką, absolwenci i parafianie wzięli udział w XVII Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym. 

I. Pierwszy  semestr: 01.09.2016 roku - 29.01.2017 roku

1. Wywiadówka - 26 września 2016 roku (poniedziałek, godz.16.30).

2.Konsultacje dla rodziców - 23 listopada 2016 roku (środa, godz16.30 - 18.30).

3.Informacja dla rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z przedmiotów dydaktycznych i naganną z zachowania - 22 grudnia 2016 roku.

Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 roku - 31 grudnia 2016 roku

4.Wystawianie ocen semestralnych - do 20 stycznia 2017 roku (piątek).

5.Wywiadówka - 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek,godz.16.30).

6.Rada klasyfikacyjna Zespołu Szkół w Górnie - 27 stycznia 2017 roku (piątek).

7.Rada na podsumowanie I sem roku szkolnego 2016/2017 - 31 stycznia 2017 roku (wtorek).

FERIE  ZIMOWE: 30 stycznia - 12 lutego 2017 roku.

II.Drugi  semestr: 13.02.2017 roku - 23 .06.2017 roku.

1. Wywiadówka - 30 marca 2017 roku (czwartek, godz. 16.30).

Przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 roku.

2. Konsultacje dla rodziców. Informacje o zagrożeniu oceniami niedostatecznymi z przedmiotów i naganną z zachowania - 12 maja 2017 roku ( piątek, godz.16 - 17.30).

3. Wystawianie ocen rocznych - 07 czerwca 2017 roku (sroda).

4. Wywiadówka - 12 czerwca 2017 roku (poniedziałek, godz. 16.30).

5. Rada klasyfikacyjna zespołu Szkół w Górnie - 14 czerwca 2017 roku (środa).

6. Rada na podsumowanie roku szkolnego 2016/2017 - 27 czerwca 2017 roku (wtorek).

Wakacje: 24 czerwca  - 31 sierpnia 2017 roku.

III. Wykaz  dni  wolnych  od zajęć dydaktycznych w zespole szkół w Górnie.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górnie

1. 31 października 2016 roku.

2. 02 listopada 2016 roku.

3. 21 kwietnia 2017 roku (piątek, egzamin gimnazjalny).

4. 02 maja 2017 roku.

5. 01 czerwca 2017 roku (Dzień Patrona SP)

6. 16 czerwca 2017 roku.

Gimnazjum im. W. Pileckiego w Górnie

1.  31 października 2016 roku.

2. 02 listopada 2016 roku.

3. 19 kwietnia 2017 roku (egzamin gimnazjalny)

4. 20 kwietnia 2017 roku (egzamin gimnazjalny).

5. 21 kwietnia 2017 roku (egzamin gimnazjalny).

6. 02 maja 2017 roku.

7. 16 czerwca 2017 roku.

8. 12 maja 2017 roku - (Dzień Patrona Gimnazjum).