• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości eTwinning za międzynarodowy projekt „Colorful World of Eglish”, który realizowali uczniowie klas Vab (gr. zaawansowana).

Kryteriami przyznawania Odznaki Jakości są: innowacja pedagogiczna, kreatywność, integracja z programem nauczania, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii, rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Nasza ciężka praca została doceniona i nagrodzona. Gratuluję i dziękuję uczniom oraz partnerom projektu za aktywny udział i zaangażowanie w wykonywane zadania. Jesteście wspaniali!

J. Czernikiewicz - Fałdzińska

/koordynatorka projektu/

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości eTwinning za międzynarodowy projekt „Colorful World of Eglish”, który realizowali uczniowie klas Vab (gr. zaawansowana).

Kryteriami przyznawania Odznaki Jakości są: innowacja pedagogiczna, kreatywność, integracja z programem nauczania, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii, rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Nasza ciężka praca została doceniona i nagrodzona. Gratuluję i dziękuję uczniom oraz partnerom projektu za aktywny udział i zaangażowanie w wykonywane zadania. Jesteście wspaniali!

J. Czernikiewicz - Fałdzińska

/koordynatorka projektu/

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa artykułów papierniczych

 

1.Zawiadamiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BIURO MARKET Leszek Kulina spółka jawna, ul Zagórka 118, 25-346 Kielce

2.Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

3.Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert:

L.p.

Oferent

Liczba punktów

1.

BIURO MARKET Leszek Kulina spółka jawna, ul Zagórka 118, 25-346 Kielce

 

 

100%

Wartość zamówienia –5 678, 56 zł

4.Informacja o odrzuceniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie odrzucono żadnej oferty.

 

5.Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.