• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

W dniach od 7-14 kwietnia 2017 r. w Kielcach odbywał się tradycyjny Jarmark Wielkanocny. Na ulicy Sienkiewicza mieli swoje stoiska liczni wystawcy sprzedający tradycyjne regionalne wyroby i ozdoby świąteczne. Było też wiele atrakcji dla dzieci, z których maluchy chętnie korzystały. Na Placu Artystów występowali różni artyści, regionalne zespoły śpiewacze i taneczne. Przy tłumnie zgromadzonej publiczności mali artyści z zespołu Górne Nutki zaprezentowali piękny program artystyczny przy akompaniamencie akordeonisty p. Grzegorza Michty. 

/Teresa Murawska/

 

Góra Grosza 2017 29.03.2017, 08:15

Tradycyjnie już, uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górnie wzięli aktywny udział w akcji Góra Grosza. Ta ogólnopolska inicjatywa charytatywna odbyła się  w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 roku. 

 

 

"Światłem, gwarem wypełnia się scena.

To początek Wielkiego Patrzenia"

E. Skarżyńska  "Teatr"

 

 

29 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Górnie odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Działanie to wpisuje się w szereg inicjatyw gminnej oświaty, których przejawem jest też m.in. udział wszystkich placówek szkolnych z terenu w programie ERASMUS+, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne nauczycieli i pedagogów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii. Jednym w głównych celów tego programu było doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie nauczania dwujęzycznego w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem obcym przez uczniów.

 

W dniach 28 lutego i 1 marca 2017 r. w hali sportowej w Skorzeszycach odbyły się Gminne Turnieje Mini Piłki Siatkowej Chłopców i Dziewcząt.