• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Komunikat 28.04.2021, 12:22

Zgodnie z kalendarzem szkolnym na  rok 2020 / 2021

dni 29 i 30 kwietnia 2021 roku są dniami wolnymi

od zajęć  dydaktycznych.

 

Zgodnie z decyzją  MEN,  z  dniem   4  maja  2021  roku  (wtorek)

dzieci klas I - III realizują  zajęcia stacjonarne.

Plan zajęć przekazują wychowawcy .

 

Świetlica pracuje w godzinach:   7.00-16.00.