• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
ZAPYTANIE OFERTOWE 07.11.2022, 22:56

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto wskazanej w ustawie z dnia   11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 - t.jedn.).

DO POBRANIA

 1. ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                          NABYWCA: GMINA GÓRNO, 26-008 GÓRNO, UL. ŁYSICKA 13, NIP:657 – 24 - 00 – 548

ODBIORCA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRNIE, 26 – 008 GÓRNO, UL. SZKOLNA 1.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

 

ZADANIE 1  Książki

 

 

Lp.

Tytuł/Autor

1.

Opowieść wigilijna   Ch. Dickens

2.

Quo vadis    H. Sienkiewicz

3.

Hobbit, czyli tam i z powrotem                      J.R.R. Tolkien

4.

Mikołajek        Sempe, Goscinny

5.

Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica                 i stara szafa                 C.S. Lewis

6.

Pinokio       C. Collodi

7.

Akademia pana Kleksa      J. Brzechwa

8.

Kajko i Kokosz. Szkoła latania    J. Christa

9.

Przygody Tomka Sawyera     M. Twain

10.

Charlie i fabryka czekolady       R. Dahl

11.

Chłopcy z Placu Broni         F. Molnar

12.

Kamienie na szaniec        A. Kamiński

13.

O psie, który jeździł koleją      R. Pisarski

14.

Afryka Kazika          Ł. Wierzbicki

15.

A to historia! Podarunek królowej Jadwigi.             B. Ostrowiecka

16.

Opowiadania z doliny Muminków

T. Jansson

17.

Lato Muminków  T. Jansson

18.

Zima Muminków  T. Jansson

19.

Małe trolle i duża powódź  T. Jansson

20.

Kometa nad doliną Muminków                          T. Jansson

21.

Dolina Muminków w listopadzie                        T. Jansson

22.

Tatuś muminka i morze      T. Jansson

23.

Pamiętniki Tatusia Muminka     T. Jansson

24.

Miś zwany Paddington. Pierwsza opowieść o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru          M. Bond

25.

Paddington daje sobie radę      M. Bond

26.

Paddington wyrusza do miasta    M. Bond

27.

Paddington się krząta      M. Bond

28.

Miś Uszatek        Cz. Janczarski

29.

Ja ciebie wyleczę, powiedziała Miś      Janosch

30.

Baśniobór (tom 1)     B. Mull

31.

Baśniobór. Gwiazda Wieczorna wschodzi (tom 2)      B. Mull

32.

Baśniobór. Plaga cieni (tom 3)     B. Mull

33.

Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu (tom 4)       B. Mull

34.

Baśniobór. Klucze do więzienia demonów (tom5)       B. Mull

35.

Pajączek na rowerze        E. Nowak

36.

Klechdy sezamowe        B. Leśmian

37.

Teckumseh          L.J. Okoń

38.

Słoń Birara           A.F. Ossendowski

39.

Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i 2A.         Jacek Hołub

40.

Opowieści o tym, co w życiu ważne        M. Michalak

41.

Żadnej przemocy         A. Lingren

42.

Inni niż wszyscy         P. Nilsson

43.

Bajki terapeutyczne       Hanna Szaga

44.

Zdarzyło się w Polsce. Piastowskie orły.    G. Bąkiewicz, K. Szymeczko

45.

Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku   U. Młodnicka, A. Waligóra

46.

Akademia Tropicieli Faktów:

- Magiczny domek na drzewie

- Dinozaury

- Mumie i piramidy

- Epoka lodowcowa

- Delfiny i rekiny

- Rycerze i zamki

- Kosmos

- Wikingowie

- Wojownicy Ninja i samurajowie

- Lasy deszczowe

47.

Zdarzyło się w Polsce. Od morza do morza.      G. Bąkiewicz, K. Szymeczko

48

Dawno temu w Polsce. Życie i obyczaje

49

„Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… Polskie tradycje ludowe”

50

Straszna historia:

- Ci niewiarygodni Inkowie

- Ci odjazdowi jaskiniowcy

- Ci okrutni Rzymianie

- Ci paskudni Aztekowie

- Ci rewelacyjni Grecy

- Groźni rycerze w ponurych zamczyskach

- To okropne średniowiecze

 

51

Herosi. 20  historii o polskich olimpijczykach          A.Szczepański

53

Polska na tropie historii                                      S. Adamkiewicz, Z. Wollny

54

Mali bohaterowie. Dzieci, które zmieniły świat.             A.Maciak

55

Mali wielcy:

- Albert Einstein

- Astrid Lindgren

- Maria Montessori

- Maria Skłodowska-Curie

- Steve Jobs

56

Mała historia sztuki

57

Moje prawa ważna sprawa

58

Myślisz, że ci tak źle idzie? Życie dzieci w starożytnym Rzymie

59

Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi.   B.Brooks

60

Polscy superbohaterowie:

- Marszałek Józef Piłsudski

- Rotmistrz Witold Pilecki

 

61

Zwierzęta w godłach         P. Barszcz

62

Lolek. Opowiadanie o dzieciństwie Wojtyły

63

Dobre maniery bez tajemnic

64

Ekologia bez tajemnic

65

Poradnik kulturalnego dzieciaka

66

Blaszak             P.Kenney

67

Świąteczne opowieści zwierzaków

68

A ja nie chcę być księżniczką  G. Kasdepke

69

A u nas powstanie       M. Podbylska

70

A to historia! Złoty dukat      G. Bąkiewicz

71

Ale historia:

- Jadwiga kontra Jagiełło

- Kazimierzu, skąd ta forsa

- Mamy niepodległość

- Skąd te krzywe usta, Bolesławie

- Stasiu, co ty robisz

- Ta potworna wojna

- Ta śmieszna i straszna PRL

- Zygmuncie, i kto tu rządzi

G. Bąkiewicz

72

Anka skakanka         A.Chylińska

73

Baśnie tureckie

74

Dziennik Rachel:

- 13 i 3/4

- Męki dorastania

- Szalone lata

- Szczere wyznania

Joanna Nadin

 

 

 

W ramach dostawy  wykonawca musi zapewnić transport pomocy  we wskazane miejsce (szkoła).

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d)   zawiera błędy w obliczeniu ceny;

e)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

f) została złożona przez wykluczonego Wykonawcę.

 1.  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy bądź nie dostarczy wyżej wymienionych dokumentów wymaganych do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu opatrzonego stosownymi pieczęciami.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona skutecznie, osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera w wersji papierowej - pod adres: Szkoła Podstawowa w Górnie, 26 – 008 ul. Szkolna 1   lub wysłana mailowo (skan podpisanej  oferty) na adres: spgorno@tlen.pl  - do dnia  10 listopada  2022 roku  do godz. 11.00 (decyduje skuteczne dostarczenie, czyli  data i godzina wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej należy umieścić ją w zaklejonej kopercie i opisać jak poniżej.

 

 

 

 

OFERTA

na dostawę książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

Termin składania ofert 10.11. 2022r. godz. 11:00

Nie otwierać przed: 10.11.2022r. godz. 11:15

 

 W przypadku złożenia oferty drogą e-mailową, e-mail z ofertą należy opatrzyć tytułem: „ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE”

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA- 8 grudnia 2022

 

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Hanna Pióro, adres e-mail: spgorno@tlen.pl , telefon: 41 302 30 02

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

na dostawę  książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: ………………………………….………………………………….

adres e-mail: ………………………………….……………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:…………………………………..  nr telefonu………………..

 

odpowiadając na zapytanie  na dostawę książek  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie

 

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

Lp.

Tytuł/Autor

Cena jednostkowa brutto

Ilość

Wartość brutto

1.

Opowieść wigilijna   Ch. Dickens

 

5

 

2.

Quo vadis    H. Sienkiewicz

 

8

 

3.

Hobbit, czyli tam i z powrotem                      J.R.R. Tolkien

 

5

 

4.

Mikołajek        Sempe, Goscinny

 

8

 

5.

Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica                 i stara szafa                 C.S. Lewis

 

2

 

6.

Pinokio       C. Collodi

 

5

 

7.

Akademia pana Kleksa      J. Brzechwa

 

4

 

8.

Kajko i Kokosz. Szkoła latania    J. Christa

 

5

 

9.

Przygody Tomka Sawyera     M. Twain

 

5

 

10.

Charlie i fabryka czekolady       R. Dahl

 

5

 

11.

Chłopcy z Placu Broni         F. Molnar

 

5

 

12.

Kamienie na szaniec        A. Kamiński

 

4

 

13.

O psie, który jeździł koleją      R. Pisarski

 

5

 

14.

Afryka Kazika          Ł. Wierzbicki

 

4

 

15.

A to historia! Podarunek królowej Jadwigi.             B. Ostrowiecka

 

1

 

16.

Opowiadania z doliny Muminków

T. Jansson

 

2

 

17.

Lato Muminków  T. Jansson

 

2

 

18.

Zima Muminków  T. Jansson

 

2

 

19.

Małe trolle i duża powódź  T. Jansson

 

2

 

20.

Kometa nad doliną Muminków                          T. Jansson

 

2

 

21.

Dolina Muminków w listopadzie                        T. Jansson

 

2

 

22.

Tatuś muminka i morze      T. Jansson

 

2

 

23.

Pamiętniki Tatusia Muminka     T. Jansson

 

2

 

24.

Miś zwany Paddington. Pierwsza opowieść o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru          M. Bond

 

2

 

25.

Paddington daje sobie radę      M. Bond

 

2

 

26.

Paddington wyrusza do miasta    M. Bond

 

2

 

27.

Paddington się krząta      M. Bond

 

2

 

28.

Miś Uszatek        Cz. Janczarski

 

2

 

29.

Ja ciebie wyleczę, powiedziała Miś      Janosch

 

2

 

30.

Baśniobór (tom 1)     B. Mull

 

1

 

31.

Baśniobór. Gwiazda Wieczorna wschodzi (tom 2)      B. Mull

 

1

 

32.

Baśniobór. Plaga cieni (tom 3)     B. Mull

 

1

 

33.

Baśniobór. Tajemnice smoczego azylu (tom 4)       B. Mull

 

1

 

34.

Baśniobór. Klucze do więzienia demonów (tom5)       B. Mull

 

1

 

35.

Pajączek na rowerze        E. Nowak

 

2

 

36.

Klechdy sezamowe        B. Leśmian

 

2

 

37.

Teckumseh          L.J. Okoń

 

2

 

38.

Słoń Birara           A.F. Ossendowski

 

2

 

39.

Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i 2A.         Jacek Hołub

 

1

 

40.

Opowieści o tym, co w życiu ważne        M. Michalak

 

2

 

41.

Żadnej przemocy         A. Lingren

 1.  

1

 

42.

Inni niż wszyscy         P. Nilsson

 

2

 

43.

Bajki terapeutyczne       Hanna Szaga

 

1

 

44.

Zdarzyło się w Polsce. Piastowskie orły.    G. Bąkiewicz, K. Szymeczko

 

1

 

45.

Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku   U. Młodnicka, A. Waligóra

 

1

 

46.

Akademia Tropicieli Faktów:

- Magiczny domek na drzewie

- Dinozaury

- Mumie i piramidy

- Epoka lodowcowa

- Delfiny i rekiny

- Rycerze i zamki

- Kosmos

- Wikingowie

- Wojownicy Ninja i samurajowie

- Lasy deszczowe

 

po 1 egz.

 

47.

Zdarzyło się w Polsce. Od morza do morza.      G. Bąkiewicz, K. Szymeczko

 

1

 

48

Dawno temu w Polsce. Życie i obyczaje

 

1

 

49

„Szczodraki, kusaki, lany poniedziałek… Polskie tradycje ludowe”

 

1

 

50

Straszna historia:

- Ci niewiarygodni Inkowie

- Ci odjazdowi jaskiniowcy

- Ci okrutni Rzymianie

- Ci paskudni Aztekowie

- Ci rewelacyjni Grecy

- Groźni rycerze w ponurych zamczyskach

- To okropne średniowiecze

 

 

Po 1 egz

 

51

Herosi. 20  historii o polskich olimpijczykach          A.Szczepański

 

1

 

53

Polska na tropie historii                                      S. Adamkiewicz, Z. Wollny

 

1

 

54

Mali bohaterowie. Dzieci, które zmieniły świat.             A.Maciak

 

1

 

55

Mali wielcy:

- Albert Einstein

- Astrid Lindgren

- Maria Montessori

- Maria Skłodowska-Curie

- Steve Jobs

 

Po 1 egz.

 

56

Mała historia sztuki

 

1

 

57

Moje prawa ważna sprawa

 

1

 

58

Myślisz, że ci tak źle idzie? Życie dzieci w starożytnym Rzymie

 

1

 

59

Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi.   B.Brooks

 

1

 

60

Polscy superbohaterowie:

- Marszałek Józef Piłsudski

- Rotmistrz Witold Pilecki

 

 

Po 1 egz.

 

61

Zwierzęta w godłach         P. Barszcz

 

1

 

62

Lolek. Opowiadanie o dzieciństwie Wojtyły

 

1

 

63

Dobre maniery bez tajemnic

 

1

 

64

Ekologia bez tajemnic

 

1

 

65

Poradnik kulturalnego dzieciaka

 

1

 

66

Blaszak             P.Kenney

 

1

 

67

Świąteczne opowieści zwierzaków

 

1

 

68

A ja nie chcę być księżniczką  G. Kasdepke

 

1

 

69

A u nas powstanie       M. Podbylska

 

1

 

70

A to historia! Złoty dukat      G. Bąkiewicz

 

1

 

71

Ale historia:

- Jadwiga kontra Jagiełło

- Kazimierzu, skąd ta forsa

- Mamy niepodległość

- Skąd te krzywe usta, Bolesławie

- Stasiu, co ty robisz

- Ta potworna wojna

- Ta śmieszna i straszna PRL

- Zygmuncie, i kto tu rządzi

G. Bąkiewicz

 

Po 1 egz.

 

72

Anka skakanka         A.Chylińska

 

2

 

73

Baśnie tureckie

 

1

 

74

Dziennik Rachel:

- 13 i 3/4

- Męki dorastania

- Szalone lata

- Szczere wyznania

Joanna Nadin

 

Po 1 egz.

 

 

 

 

Dostawa  książek  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie

 

 

Cena ofertowa brutto całego zamówienia

100%

 

 

 

 

 

 1. Gwarancja: 24 miesiące
 2. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:
 • cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
 • spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
 • uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,
 • uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • zrealizuję przedmiot umowy w terminie do  8 grudnia 2022 roku..

 

 

…………………………………..                              ……………..…………………………………                                         

           (Data i miejsce)                                                                      (Pieczęć i podpis/y  oferenta)