• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
III Konkurs na Świętokrzyską Szopkę Bożonarodzeniową 23.01.2018, 17:33

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Diecezjalnym Konkursie na Świętokrzyską Szopkę Bożonarodzeniową. Jego celem było kultywowanie obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, tradycji diecezji kieleckiej, związanej od początków swego istnienia z Ziemią Świętego Krzyża oraz pomoc misyjna dzieciom na Wschodzie. Organizatorami konkursu byli: Wydział Katechetyczny Diecezji Kieleckiej, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Oddział Kielecki „Niedzieli” oraz Muzeum Diecezjalne w Kielcach. Patronat honorowy nad konkursem objął Biskup Kielecki Jan Piotrowski. 

 

W etapie szkolnym wpłynęło kilkanaście różnorodnych prac. Jury, zgodnie z regulaminem, wyróżniło szopki w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III – Krystiana Szubzdę i klas IV-VII – Dawida Szubzdę. Prace braci Szubzda zakwalifikowano tym samym do II etapu konkursu. Jury oceniało miedzy innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

Międzyszkolne jury, spośród 50 stajenek, przyznało Krystianowi Szubzda II miejsce w jego kategorii wiekowej. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród z rąk Księdza Biskupa Jana odbyło się dnia 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Finaliście gratulujemy sukcesu, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Nadmieniamy, iż tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter. Dzieci zgodziły się ofiarować swoje szopki na cel charytatywny. Zebrane w ten sposób fundusze przekazane zostaną dzieciom z parafii Merefa koło Charkowa na Ukrainie. „Bardzo się cieszę, że przez ten dar polskie dzieci będą mogły pomóc swoim rówieśnikom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej” – powiedział Biskup Jan Piotrowski.

 

/Jolanta Gawęcka, ks. Marcin Jaworski/