• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
KOMUNIKAT 08.05.2019, 20:51

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górni

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRNIE

 

Górno 82 A, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 24 038; fax.: (41) 30 24 038; NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

 

SP.2230.1.4.2019                                                                                 Górno, dn. 08.05.2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górni

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę::

 

Firma Ogólnobudowlana

„Bud Przem” Przemysław Gaweł

ul.Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

Cena ofertowa:  87875,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny  - Najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny

 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:   

Lp.

Wykonawca

Cena brutto

(wartość punktowa)

1.

Firma Ogólnobudowlana

„Bud Przem” Przemysław Gaweł

ul.Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój

87875,00 zł.

 (100 pkt)

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO – BUDOWLANE

„SŁAW-BUD” Sławomir Borek

26 – 060 Chęciny, Bolmin 114

128075,64 zł.

(69 pkt)

 

 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna                oferta.

4. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Firma Ogólnobudowlana „Bud-Przem” Przemysław Gaweł ul. Kopernika 11, 28-100 Busko Zdrój.
 2. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Sław-Bud” Sławomir Borek 26-060 Chęciny, Bolmin 114.
 3. Strona internetowa szkoły: www.spgorno.edu.pl.
 4. Strona internetowa  Urzędu Gminy Górno.
 5. a/a