• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Sto lat Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Górnie 03.06.2019, 21:09

29 maja 2019 r. Szkoła Podstawowa w Górnie przeżywała swoje wielkie święto – uroczystość stulecia istnienia szkolnictwa na tym terenie.

 

 

Jubileusz zgromadził wielu znamienitych gości, wśród których byli: ordynariusz diecezji kieleckiej ksiądz biskup Jan Piotrowski, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty pani Katarzyna Nowacka, Wójt Gminy Górno pan Przemysław Łysak, Radna Rady Gminy Górno pani Anna Szczepańczyk – członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Górno, Radna Rady Gminy Górno pani Teresa Szlufik, pełniąca także funkcję sołtysa Górna Parceli; dziekan dekanatu daleszyckiego ks. Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Górnie ks. kanonik Edward Kupis, księża rodacy: dziekan dekanatu miechowskiego ks. kanonik Franciszek Siarek oraz ks. infułat Stanisław Malinowski; sołtys wsi Górno pan Marian Grzegolec; kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie pani Barbara Raczyńska wraz z pracownikami, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy; przedstawiciele lokalnych instytucji –pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z kierownikiem panem Grzegorzem Michtą, pani Halina Dziedzic z Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie, pani Teresa Stępień z Zespołu Ośrodków Zdrowia w Górnie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół śpiewaczy Górnianecki z panią Krystyną Mochocką, prezes Oddziału ZNP Górno, byli wikariusze-katecheci – ks. Mariusz Kałka, ks. Bartosz Sikora, ks. Łukasz Zygmunt; Rada Rodziców SP Górno z członkami prezydium: panem Marcinem Kasprzykiem – przewodniczącym i panią Teresą Dziopą; emerytowani i byli nauczyciele oraz pracownicy szkoły na czele z wieloletnim dyrektorem panem Ryszardem Sidełem i wicedyrektorem panią Barbarą Zygadlewicz; pan Władysław Zych z Komitetu Rodzicielskiego, który uczestniczył w odbiorze budynku szkoły w 1965 roku; absolwenci, rodzice, mieszkańcy Górna, obecni nauczyciele i pracownicy obsługi oraz uczniowie.

Mottem święta szkoły były słowa: „Każdy dzień jest kawałkiem historii…” /J. Saramago/. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem ordynariusza diecezji kieleckiej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Górnie. Po jej zakończeniu nastąpiło przejście zgromadzonych w uroczystym pochodzie ze sztandarami do budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się dalsza część jubileuszowego spotkania. Zgromadzeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany z udziałem uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli oraz zespołów ludowych Górne Nutki i Górnianecki. Zaprezentowano opowieść o minionych latach, ale także o współczesnej edukacji; o ludziach, którzy tworzyli i tworzą to szczególne dla wszystkich miejsce, będące częścią małej ojczyzny, która była i jest ważnym elementem naszego państwa.

Przypomniano historię placówki sięgającą 1864 roku, kiedy przydzielono pod budowę szkoły 1 morgę i 142 pręty ziemi. Trudne czasy zaborów uniemożliwiły jej utworzenie i dopiero po odzyskaniu niepodległości i wydaniu dekretu z 7 lutego 1919 roku, na mocy którego wprowadzono obowiązek szkolny i dopuszczono prawo tworzenia szkół, powrócono do tej idei. Organizatorami nauczania w Górnie byli państwo Bolesław i Franciszka Germanowie, potem pani Janina Kraus, pani Otylia Białogońska oraz kolejni kierownicy i dyrektorzy szkoły. Pierwszą siedzibą placówki był drewniany barak zbudowany przez mieszkańców, murowany budynek został oddany do użytku 6 stycznia 1965 roku, a w 2005 roku powiększono go o część gimnazjalną. Szkoła Podstawowa w 2010 roku przyjęła imię Janusza Korczaka, a Gimnazjum w 2013 roku imię rotmistrza Witolda Pileckiego.

Po zakończeniu tej części uroczystości przyszedł czas na życzenia, gratulacje, wspomnienia, wzruszenia, prezenty. Goście obejrzeli także wystawę, na której zaprezentowano fotografie, kroniki, dokumenty, listy absolwentów, osiągnięcia i przedmioty związane ze stuletnią historią szkolnictwa w Górnie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie i organizatorzy uroczystości wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim, którzy zechcieli wspólnie ze społecznością szkolną świętować ten wyjątkowy jubileusz. Serdeczne podziękowanie składają też sponsorom, którzy w różnoraki sposób wsparli przygotowanie tego przedsięwzięcia, a do których należą: pan Marian Kisiel, Delikatesy „Centrum” w Radlinie – państwo Justyna i Piotr Mochoccy oraz państwo Agnieszka i Grzegorz Szczepańczykowie, dyrektorzy szkół z terenu gminy Górno, pracownicy Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie, pani Katarzyna Rafalska-Pięta, państwo Iwona i Zbigniew Sobierajowie, Kwiaciarnia „Jolanta” – pani Jolanta Obara.

/Joanna Kobiec/