• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

18 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się Dziecięca Estrada Folkloru. Nasz dziecięcy zespół piesni i tańca Górne Nutki otrzymał w swojej kategorii wyróżnienie .

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

/opiekunki zespołu/

 

KOMUNIKAT 20.03.2023, 10:45

Nr sprawy: SPG.343.2.3.2023.HP

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie

1.Zawiadamiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 21 na kwotę brutto 6 682, 62 zł.

2.Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

3.Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert.

L.p.

Oferent

Liczba punktów

1.

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 21

100%

 

3.Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 22 marca 2023 roku.

4.Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.

5.Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

KOMUNIKAT 17.03.2023, 15:04

W dniach 20,21 marca 2023 roku o godz. 16,00  parafia p/w Św. Wawrzyńca organizuje rekolekcje wielkopostne. W związku z tym w tych dniach dla uczniów naszej szkoły  4 oststnie lekcje będą skrócone. Plan zajęć w tych dniach jest następujący:

lekcje: 1, 2, 3 i 4 odbywają się planowo,

5. 11.35 - 12.05  przerwa obiadowa

6. 12.20 - 12.50

7. 12.55 - 13.25

8. 13.30 - 14.00

KOMUNIKAT 16.03.2023, 20:47

DYREKTOR  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.  JANUSZA  KORCZAKA  W  GÓRNIE  INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU 17  MARCA  2023 ROKU  O  GODZINIE  13.00

NA  TABLICY  OGŁOSZEŃ  W  BUDYNKU  SZKOŁY  ZOSTANĄ  WYWIESZONE  LISTY  KANDYDATÓW  ZAKWALIFIKOWANYCH  I  NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO  GRUP  PRZEDSZKOLNYCH  ORAZ  KLASY  I.