• zd1.gif
 • zd2.gif
 • zd3.gif
 • zd4.gif
 • zd5.gif
 • zd6.gif
 • zd7.gif
 • zd8.gif
 • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Komunikat 28.06.2018, 14:57

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 2018/2019

 

Zapytanie ofertowe 30.06.2018, 19:06

Górno,  28. 06. 2018 roku

Numer sprawy: SP.  343.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na wykonanie usługi polegającej na dostawie książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Górnie.

I. Zamawiający:  Gmina Górno

                           26-008 Górno 169

                           NIP: 6572400458

 

Odbiorca:       Szkoła Podstawowa w Górnie

                        Górno 82 A

                        26 – 008 Górno

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Górnie zgodnie z załączoną w ofercie specyfikacją. KSIĄŻKI NIE MOGĄ ZAWIERAĆ OPRACOWAŃ.

 

 1. miejsce realizacji dostaw:  Szkoła Podstawowa w Górnie, Górno 82A, 26-008 Górno.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 1. Terminy dostawy: do dnia  7 września 2018 roku.

 

2. Kryterium wyboru:  -  cena oferty brutto     -  100%

 1. Miejsce, termin, sposób składania ofert.

Wypełnioną ofertę zawierającą ceny brutto poszczególnych pozycji oraz  wartość  brutto całego  zamówienia należy przesłać drogą e-mailową  na  adres   spgorno@tlen.pl do dnia 10 lipca 2018 roku do godziny 11.00.

W tytule e-maila należy podać „Oferta na zakup książek do biblioteki”

    Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Hanna Pióro – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Górnie

e-mail spgorno@tlen.pl lub telefon 42 3023002 w godzinach 9.00-13.00 (w dniach  2, 3, 4 lipca kontakt tylko e-mailowy)

 

Oferta książek do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończył się rok szkolny a wraz z nim realizacja długoterminowego projektu klas piątych i szóstej, w ramach programu eTwinning - "OUR TOWNS, OUR TREASURES". Projekt opracowany został z uwzględnieniem faktu, że rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego i miał na celu zachęcenie uczniów do odkrywania bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego Europy.

Projekt eTwinning 17.09.2018, 17:51

Rozpoczynając nowy rok szkolny z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 VIII 2019 r. pani Joanna Czernikiewicz – Fałdzińska wraz z grupą uczniów pracujących nad projektem eTwinning - "OUR TOWNS, OUR TREASURES" otrzymała Krajową Odznakę Jakości.