• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Andrzejki 2018 01.12.2018, 19:29

W dniach 28-29 listopada 2018 r. odbywały się w naszej szkole andrzejkowe zabawy. Najpierw wesołe tańce i wróżby wychowawcy zorganizowali dla dzieci z klas I – III, potem bawiły się maluchy oddziałów przedszkolnych, a finałem była andrzejkowa zabawa, którą przygotował Samorząd Szkolny dla uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Odświętne stroje, uśmiechnięte buzie i dobry humor stały się gwarancją udanej zabawy. A wróżby wielu z nas odsłoniły tajemnice przyszłości… Taki to urok andrzejkowej tradycji.

Obszerna relacja fotograficzna na Facebooku. Zapraszamy.

/Joanna Kobiec/

 

ZAWIADOMIENIE 05.12.2018, 18:28

            Górno 05.12.2018 roku

Nr sprawy:SP.343.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOSTAWA  OLEJU  OPAŁOWEGO  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANUSZA KORCZAKA W GÓRNIE W ROKU 2019

 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ARON Sp. z o. o.

ul. Chorzowska 40

25 – 852 Kielce

Cena ofertowa: 158055,00 zł brutto

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny - Najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

3. Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert.

 

Lp.

Oferent

Liczba punktów

1

ARON Sp. z o. o.  ul. Chorzowska 40,  25 – 852 Kielce

100 pkt

 

 

 

 

 

4. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 12.12.2018 roku

5. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny

6. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

Mikołajki 2018 07.12.2018, 19:42

Święty Mikołaj, gość zawsze mile oczekiwany przez wszystkich – małych i dużych, przebywał w naszej szkole całe dwa dni. Gdzieś w pobliżu „zaparkował” swój zaprzęg reniferów i wkrótce potem stanął w drzwiach naszej szkoły.

 

Gminny Turniej Drużynowego Tenisa Stołowego dla kl. V – VI w Woli Jachowej zakończył się sukcesem dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Górnie. Zespół dziewcząt w składzie: Zuzanna Witkowska, Karina Wilkońska i Anna Krzysiek, zajmując I miejsce, wygrał ze wszystkimi zespołami 3:0.