• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Program Cyfrowa Szkoła 03.10.2012, 18:35

 

 

cyfrowa_szkola_logo.JPG

 

Program „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej w Górnie

im. Janusza Korczaka

 

            Trudno sobie dziś wyobrazić szkołę bez nowoczesnych technologii informacyjnych. Tablice interaktywne, laptopy, projektory, rzutniki pisma, komputery,  Internet stały się  wręcz codziennością naszej edukacji. Uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, przyczyniają się do zwiększania efektywności procesu dydaktycznego. Wdrażają również uczniów do poszukiwania odpowiedzi na pytania, jakie niesie ze sobą dynamiczna rzeczywistość, przygotowując ich tym samym do wyboru przyszłej ścieżki rozwoju. Pomagają szkole sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed dzisiejszą edukacją.

 

 

canstock7072446.jpg

            Program „Cyfrowa szkoła”, który jest realizowany pilotażowo w Szkole Podstawowej w Górnie, zakłada wzbogacenie i urozmaicenie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć szkolnych.   Niezbędne jest do tego odpowiednie przygotowanie – cała kadra pedagogiczna dzięki stałemu szkoleniu się w ramach różnych projektów (np. „Nauczyciel XXI wieku”, „Efektywny Nauczyciel”) jest do tego wyzwania dobrze przygotowana , troje nauczycieli posiada tytuł „Lidera Innowacyjności”. Komputery laptopy, tablica interaktywna goszczą już na stałe na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Obok wzbogacenia wyposażenia projekt zakłada dalsze szkolenia, tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie byłby jednak możliwy bez życzliwego wsparcia finansowego Gminy Górno (wkład własny), za co serdecznie Włodarzom Gminy dziękujemy.                                                                                                           

/Hanna  Pióro/