• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Wykorzystanie ICT w nauczaniu przedmiotów artystycznych. 22.10.2016, 19:39

Innowacyjne nauczanie wymaga kompleksowego stosowania nie tylko standardowych,
ale i nowoczesnych środków dydaktycznych, bo uczeń XXI wieku najlepiej poznaje rzeczywistość lub wiedzę o niej, kiedy nauczanie i uczenie się przybiera charakter wielozmysłowy i wielostronnie aktywizujący. 

 

 

Współczesna technologia komputerowa nie tylko ułatwia dostęp do informacji wspierając procesy kształcenia, ale również dostarcza narzędzi twórczych i intelektualnych. Stosowanie ICT  na lekcjach staje się coraz ważniejsze i bardziej popularne wśród uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów. Dzieje się tak z kilku powodów: Internet stał się ogólnodostępny, uczniowie rozwijają się wraz z technologią, ponieważ jest ona nierozerwalną częścią ich życia, indywidualna praca z komputerem rozwija umiejętność planowania i zdobywania informacji, nauka przez doświadczenie (learning by doing) gwarantuje szybsze przyswojenie wiadomości, oddziałuje korzystnie na różne aspekty, takie jak: zaangażowanie, tworzenie, redagowanie oraz prezentowanie.

Odpowiednio wykorzystane narzędzia ICT stają się sprzymierzeńcem nauczyciela,
bo wpływają na przyswajanie i utrwalanie treści nauczania, przebieg operacji myślowych
i czynności praktycznych.

 

O tym, że  wykorzystanie metod ICT w procesie nauczania - uczenia się jest tak istotne – wiedzą, nauczyciele i uczniowie włoskich szkół z Vignanello i Viterbo, które delegacja dyrektorów i nauczycieli z gminy Górno miała okazję odwiedzić w ramach drugiej wizyty studyjnej Programu Erasmus Plus „Twórczy Nauczyciel, Twórczy Uczeń”.

 

Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone E Paolo Borsellino Vignanello, Scuola Infanzia Don Luigi Calvanelli, Liceo Artistico Vignanello Midossi i Istituto Magistrale Statale Santa Rosa da Viterbo są szkołami, w których kładzie się duży nacisk na nauczanie
z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, stąd sale informatyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający realizację przetwarzania
i przesyłania danych, tablice interaktywne, programy multimedialne, systemy komunikacji dźwięku i obrazu, media umożliwiające zapis informacji oraz aplikacje informatyczne, wszystko to przyczynia się do powstania pozytywnej motywacji w czasie nauki.
A ta rozbudza aktywność poznawczą uczniów i umiejętność rozwiązywania przez nich zadań i problemów o różnym stopniu trudności.Nauczyciele z Liceo Artistico Vignanello Midossi stosując technologię informacyjną,

a zwłaszcza programy multimedialne uzyskują wiele korzyści. Obrazy i dźwięki, których dostarczają techniczne środki wzrokowo - słuchowe, przedstawiają rzeczywistość w sposób różnorodny i bogaty. U uczniów pobudza się ciekawość oraz chęć i gotowość uczenia się. Proces kształcenia jest maksymalnie indywidualizowany (każdy uczeń ma inną osobowość
i pracuje w innym tempie). Zajęcia lekcyjne są wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne, co zachęca uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły. Uczniowie jednocześnie uczą się i bawią, co powoduje wzrost efektywności nauczania, rozwija się ich samodzielność, kształtuje postawa twórcza i poszukująca.

 

Podczas pracy nad projektami licealiści rozmawiają  ze sobą, wzajemnie zadają sobie pytania i udzielają na nie odpowiedzi, głośno komentują swe osiągnięcia,  uczą się formułowania problemu i analizowania możliwości optymalnych rozwiązań.

Mieliśmy okazję poznać autorów (uczniów kl. 4A z Liceo Artistico Vignanello Midossi) zwycięskiego spotu reklamowego przygotowanego na ogólnokrajowy konkurs w ramach kampanii społecznej Nigdy Więcej Przemocy pt. „Wyjść z Ciszy”  https://www.youtube.com/watch?v=qcLpDZLcauY Uczniowie sami stworzyli scenariusz, wyreżyserowali i nagrali film, przygotowali ścieżkę dźwiękową, całość zmontowali
i opublikowali, obecnie trwają prace nad dodaniem napisów w języku angielskim.

 

Uczniowie oprócz nowoczesnego oprogramowania korzystają również ze sprzętu tradycyjnego, uczą się tworzenia animacji taką samą metodą z jakiej korzystał sam
Walt Disney przy tworzeniu najsłynniejszej myszki świata – Myszki Mickey, tzw. metody poklatkowej. Punktem wyjścia jest tutaj własnoręcznie rysowana grafika, lub lepiona z modeliny postać, która przedstawia na pojedynczych klatkach filmu kolejne fazy ruchu. Każdy rysunek  jest rejestrowany, a po połączeniu klatek animowane obiekty (wyświetlane w formie filmu) sprawiają wrażenie ruchu. https://www.facebook.com/liceoartisticovignanello.midossi/videos/1629614397319867/

https://www.facebook.com/liceoartisticovignanello.midossi/videos/1633777600236880/

 

Uczniowie bardzo chętnie korzystają z narzędzi stworzonych przez ICT, bo one nie tylko stymulują, ale i rozwijają ich predyspozycje. Wizyta we włoskich szkołach utwierdziła nas jedynie w przekonaniu, że nauczanie wspomagane komputerem prowadzi do podniesienia innowacyjności nauczania, zaciekawienia uczniów i nowego podejścia do standardowo nauczanych treści.

 

Z Włoch wróciliśmy bardziej pomysłowi i kreatywni, a nowe znajomości z kadrą pedagogiczną i uczniami okazały się bardzo inspirujące. Zdobyte doświadczenia w zakresie stosowania nowych technologii i wykorzystania ich w szkołach Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone E Paolo Borsellino Vignanello, Scuola Infanzia Don Luigi Calvanelli, Liceo Artistico Vignanello Midossi i Istituto Magistrale Statale Santa Rosa da Viterbo ostatecznie pozbawiły nas ewentualnych uprzedzeń przed korzystaniem z multimediów
w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

 

Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie ICT w nauczaniu ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania nauką. Atrakcyjna forma materiałów edukacyjnych przekłada się na większą aktywność uczniów, co z kolei rzutuje na poprawę wyników nauczania, poszerzanie umiejętności i pozytywne nastawienie do samokształcenia.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że na tym polu nie mamy się czego wstydzić, bo nauczyciele ze szkół z Gminy Górno znają i z powodzeniem wykorzystują narzędzia ICT, nasi uczniowie podobnie jak ich włoscy koledzy są aktywizowani do tworzenia, poszerzania horyzontów, podejmowania wielorakich prób wykonania zadań, szukania nowych rozwiązań, stwarzania nowych możliwości, współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji. 

 

/Joanna Czernikiewicz- Fałdzińska/