• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Eduk@cja, innow@cja, integr@cja – szkoły z terenu Gminy Górno uczestnikami projektu EASMUS PLUS. 14.05.2019, 16:41

Program ERASMUS PLUS umożliwia nauczycielom, uczniom zapoznanie się z organizacją systemu oświaty w innych krajach. W  ramach programu odwiedzimy szkoły w Anglii oraz w Portugalii. Dodatkowo nauczyciele języka angielskiego będą uczestniczyli w kursach doskonalących kompetencje językowe. Dla uczestników  przewidziano szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018 i 2019.