• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

      14 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Mała szkoła – wielka szansa”. Jest on finansowany  ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu Kapitał Ludzki - Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.