• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 09.05.2019, 14:03

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie w zakładce sprawozdania finansowe.