• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Szkolenie 21.05.2018, 20:30

W dniu 10 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie odbyło się szkolenie  w zakresie stosowania TIK w procesie dydaktycznym w ramach Programu „Aktywna Tablica”.

Uczestnicy  poszerzyli swoje umiejętności w zakresie stosowania tablicy interaktywnej    w procesie edukacyjnym. Ciekawe są zastosowania tablicy interaktywnej w kontekście korzystania  z dostępnych zasobów edukacyjnych oraz możliwości wykorzystania Internetu zarówno w czasie zajęć, jak i przez uczniów w procesie uczenia się.