• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim 29.03.2017, 08:13

 

"Światłem, gwarem wypełnia się scena.

To początek Wielkiego Patrzenia"

E. Skarżyńska  "Teatr"

 

 

29 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Górnie odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Działanie to wpisuje się w szereg inicjatyw gminnej oświaty, których przejawem jest też m.in. udział wszystkich placówek szkolnych z terenu w programie ERASMUS+, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne nauczycieli i pedagogów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii. Jednym w głównych celów tego programu było doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie nauczania dwujęzycznego w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem obcym przez uczniów.

 

W przeglądzie wzięły udział grupy teatralne ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Górno. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez wójta gminy – p.Przemysława Łysaka, który także ufundował nagrody dla zwycięzców. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowaniaswoich zdolności językowych i artystycznych. Jury w składzie: p. Barbara Raczyńska (kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie, p. Anna Szczepańczyk (przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Górnie), p. Jolanta Gajos (teatrolog), p. Iwona Kucharska (kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), p. Marcin Rywacki (przedstawiciel Macmillan Education Polska) miało bardzo trudne zadanie. Wszystkie spektakle były dowodem zdolności językowych, recytatorskich, muzycznych i tanecznych uczniów.I miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół w Górnie, która zaprezentowała historię pt. „Little Red Riding Hood”, przygotowaną pod kierunkiem p. Joanny Czernikiewicz-Fałdzińskiej. II miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół w Woli Jachowej, prezentując sztukę pt. „The Rainbow”, nad powstaniem której czuwały p. Edyta Kocia i p.Anna Zygadlewicz-Karpeta. III miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkół w Krajnie, który przedstawił historię zatytułowaną „Water For The World”, przygotowaną przez p. Paulę Woś i p. Magdalenę Wzorek.

 

Pozostałe drużyny to: Zespół Szkół w Bęczkowie, który przedstawił sztukę pt. „LotteryTicket” (opiekun: p.Olga Jabłońska), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie – „The Happy Prince” (p.Ewa Żywiecka), Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach – „A New Story of Little Red Riding Hood” (p.Karolina Bugajska-Matys), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie – „Tiger! Hurry!” (p.Izabela Stępień, p.Agnieszka Luśnia), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – „Cinderella”(p.Magdalena Jaśkowska, p.KatarzynaKletowska).

 

Nad całością prac związanych z organizacją konkursu czuwały p. Joanna Czernikiewicz-Fałdzińskai p. Justyna Krzysiek.Organizatorzy wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego przeprowadzenia. I – jak zapewnił dyrektor Zespołu Szkół w Górnie pan Stanisław Grzegorz Niestój oraz władze gminy Górno – był to pierwszy, ale nie ostatni przegląd. Zatem – do zobaczenia za rok.

 

/Joanna Kobiec/