• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim 14.04.2018, 20:40

„To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie…”                                

/J. Kulmowa, „Po co jest teatr”/

12 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie odbył się II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. W pięknej scenerii szkolnej sali gimnastycznej, która w tym dniu zmieniła się w prawdziwy teatr, spotkały się uczniowskie zespoły teatralne ze szkół z terenu gminy Górno.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Wójt Gminy Górno – p. Przemysław Łysak, którego reprezentował Wicewójt – p. Czesław Pytel.

W skład jury weszli: p. Barbara Raczyńska, p. Jolanta Gajos, p. Iwona Gawlik, p. Wiktor Rataj, p. Albert Jaszewski. Po długich obradach wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach ze spektaklem pt. „THE NIGHTINGALE AND THE ROSE” („Słowik i róża”), przygotowanym pod opieką p. Magdaleny Jaśkowskiej i p. Katarzyny Kletowskiej. II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Leszczynach, prezentując sztukę pt. THE THREE LITTLE PIGS” („Trzy świnki”), przygotowaną pod opieką p. Anny Wiechy, p. Anny Lasoty, p. Karoliny Bugajskiej-Matys. III miejsce przypadło w udziale Szkole Podstawowej w Woli Jachowej, która wystąpiła z przedstawieniem pt. „WHY THE SEA IS SALT?” („Dlaczego morze jest słone?”), nad którego przygotowaniem czuwały p. Edyta Kocia i p. Anna Zygadlewicz-Karpeta.

Pozostałe grupy teatralne to: Szkoła Podstawowa w Bęczkowie, która przedstawiła sztukę pt. „THE CRACOW DRAGON” („O krakowskim smoku”) – opiekunowie: p. Olga Jabłońska, p. Patrycja Kupis; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie zaprezentował spektakl pt. „BEAUTY AND THE BEAST” („Piękna i bestia”) – opiekun: p. Ewa Żywiecka; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie wystąpił w przedstawieniu pt. „ONE-EYE, TWO-EYES, THREE-EYES” („Jednooczka, Dwuoczka i Trzyoczka”) – opiekun: p. Izabela Stępień; Szkoła Podstawowa w Górnie wystawiła spektakl pt. „PUSS IN BOOTS” – opiekun: p. Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska.

Uczestnicy tegorocznego Przeglądu zaprezentowali swoje umiejętności językowe i talenty artystyczne (m.in. recytatorskie, muzyczne, taneczne), które – co zgodnie potwierdziło jury – były na najwyższym poziomie.

Nad całością prac związanych z organizacją konkursu czuwały p. Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska i p. Justyna Krzysiek. Organizatorzy wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego przeprowadzenia, a w sposób szczególny Wójtowi Gminy Górno – sponsorowi głównych nagród oraz p. Justynie Mochockiej i Delikatesom „Centrum” – za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie – p. Stanisław Grzegorz Niestój serdecznie gratuluje zwycięzcom, dziękuje wszystkim uczestnikom i już dziś zaprasza na kolejną edycję Przeglądu. Zatem do zobaczenia za rok!

/Joanna Kobiec/