• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
III Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim 15.03.2019, 21:26

„Światłem, gwarem

Wypełnia się scena.

To początek

Wielkiego Patrzenia…”

 

/E. Skarżyńska „Teatr”/

 

 

14 marca 2019 r. w Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie gościła uczestników III Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. W odświętnej scenerii szkolnej sali gimnastycznej spotkały się uczniowskie zespoły teatralne ze wszystkich szkół z terenu gminy Górno. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Wójt Gminy Górno – p. Przemysław Łysak.

 

 

 

Spektakle oceniało jury w składzie: p. Jolanta Gajos – teatrolog, p. Wiktor Rataj – regionalny reprezentant Wydawnictwa Macmillan (sponsor gadżetów dla uczestników), p. Ewa Jaszewska – absolwentka filologii angielskiej, nauczyciel, przez pięć lat mieszkanka Wielkiej Brytanii, aktualnie współwłaściciel i członek zarządu firmy Volvo Pro-Mot Kielce (sponsor gadżetów dla szkół).

Po długich obradach wyłoniono zwycięzców. I miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Cedzynie, który przedstawił spektakl pt. „THE PRINCE AND THE FROG”, przygotowany pod opieką p. Aleksandry Kułan i p. Ewy Żywieckiej. II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Górnie, prezentując sztukę pt. „THUMBELINA”, przygotowaną pod opieką p. Joanny Czernikiewicz-Fałdzińskiej i p. Izabeli Wajs. III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krajnie, która wystąpiła z przedstawieniem pt. „MONEY MISTAKE”, nad którego przygotowaniem czuwała p. Elżbieta Dąbek.

Pozostałe grupy teatralne to: Szkoła Podstawowa w Bęczkowie – „THE LITTLE RED RIDING HOOD”, opiekunowie: p. Patrycja Kupis i p. Magdalena Młynarska; Szkoła Podstawowa w Leszczynach – „THE ENORMOUS TURNIP”, opiekunowie: p. Anna Wiecha, p. Karolina Bugajska-Matys, p. Karolina Lutwin; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie – „SNOW WHITE” – opiekun: p. Izabela Stępień; Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach – „THE LITTLE MATCH GIRL”, opiekunowie: p. Magdalena Jaśkowska, p. Katarzyna Kletowska; Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej – „MOMOTARO – THE PEACH BOY”, opiekunowie: p. Anna Zygadlewicz-Karpeta, p. Edyta Kocia, p. Izabela Kaleta.

Po raz kolejny uczestnicy Przeglądu zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności językowych i artystycznych (recytatorskie, muzyczne, taneczne) oraz wykazali się pasją teatralną. Nad całością prac związanych z organizacją konkursu czuwały p. Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska i p. Justyna Krzysiek. Organizatorzy wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego przeprowadzenia, a w sposób szczególny Wójtowi Gminy Górno – sponsorowi głównych nagród. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie – p. Stanisław Grzegorz Niestój serdecznie gratuluje zwycięzcom oraz dziękuje wszystkim szkołom za udział w tegorocznym Przeglądzie.

 

/Joanna Kobiec/