• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2010/2011, finansowany z PO KL. Uczniowie  klas IV – VI uczestniczyli  w zajęciach matematycznych i przyrodniczych.  Założeniem projektu było rozwijanie  u dzieci kompetencji kluczowych ,rozwijanie  umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce oraz umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej podczas rozwiązywania problemów naukowych.

klasa