• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

 

       W dniu 9 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Górnie imienia Janusza Korczaka. 

 

     Rozpoczęła się ona o godzinie 10 mszą świętą w kościele parafialnym w Górnie pod wezwaniem św. Wawrzyńca koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. Prof. Kazimierza Ryczana, księdza kanonika Franciszka Siarka, księdza prałata  Henryka Węgrzyna, Ojca Rak ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, proboszcza parafii p/w Św. Wawrzyńca w Górnie księdza  kanonika Edwarda Kupis, księdza  Bartosza Sikorę. W uroczystości uczestniczyli   przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Pani Anna Michalska, Wójt Gminy Górno Pan Przemysław Łysak, przewodniczący Rady Gminy Górno Pan Grzegorz Skiba, radni, sołtysi wsi Górno, uczniowie, rodzice, pracownicy  szkoły, społeczność miejscowości Górno  oraz licznie zgromadzeni goście. W trakcie mszy świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru przez Jego Ekscelencję Biskupa Ordynariusza Diecezji Kieleckiej ks. prof. Kazimierza Ryczana oraz przekazanie go uczniom.