• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

       W obecnych czasach umiejętności informatyczne są niezbędne do skutecznego poszukiwania pracy i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Szybki rozwój większości dziedzin następuje z wykorzystaniem informatyki. Stąd konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat, wykorzystując odpowiednie do wieku, możliwości i zainteresowań uczniów oprogramowanie. Wprowadzenie nauki programowania przyczyni się do rozwijania u uczniów twórczego działania i poszukiwania rozwiązań różnych zadań. Wpłynie na kształcenie umiejętności myślenia algorytmicznego, wspomaganego wizualizacją działań algorytmicznych oraz korzystania z różnych aplikacji komputerowych, związanych z kształtowaniem podstawowych umiejętności: pisania, czytania, liczenia i prezentowania swoich pomysłów.  Ponadto stosowanie na zajęciach środowiska programistycznego, w celu np. znalezienia rozwiązania wybranego zadania będzie miało wpływ na rozwój umiejętności logicznego myślenia u uczniów, intuicji, wyobraźni, wnioskowania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera.