• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
DLA NIKOLI 15.04.2024, 21:26
11 kwietnia w naszej szkole odbył się Dzień Babeczki ???? wiele osób zaangażowało się w tą akcję, wykonując słodkości na kiermasz. Pieniążki zebrane podczas tego wydarzenia w kwocie 2234,27 i 1 euro w całości przekazujemy na leczenie i rehabilitację 15 letniej Nikoli. Życzymy dużo zdrowia i sił oraz samych dobrych ludzi wokół siebie. 
Składamy serdeczne podziękowania dla Rodziców, Uczniów i Pracowników Szkoły za włączenie się do tego wydarzenia. ❤️
 
/Magdalena Piekarska/
 
 
12 kwietnia w ramach projektu pilotażowego Lifelong Learning pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Kielcach przeprowadzili w naszej szkole warsztaty „Fach w ręku – to się opłaca”. W zajęciach
uczestniczyli uczniowie klasy 8. Po obejrzeniu ciekawej prezentacji o rynku pracy oraz wykonaniu quizu
dotyczącego predyspozycji zawodowych młodzież miała możliwości poznania specyfiki kilkudziesięciu
zawodów poprzez wykorzystanie gogli Virtual Reality. Wśród najczęściej wybieranych przez uczniów
zawodów znalazły się behawiorysta zwierząt, kontroler lotów oraz manager projektów IT.
 
/Iwona Kot/
ZAWIADOMIENIE 15.04.2024, 17:39
ZAWIADOMIENIE
 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: sukcesywna dostawa środków czystości dla Szkoły Podstawowej
 
im. Janusza Korczaka w Górnie w roku 2024
 
1.Zawiadamiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk, 25-416 Kielce, ul. Zbożowa 21
2.Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – najniższa
cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.
3.Zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w terminie przewidzianym na składanie ofert:
L.p. Oferent Liczba punktów
1. MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk, 25-416 Kielce, ul.
Zbożowa 21 100%
 
Wartość zamówienia – zł 7 572, 60 zł
4.Informacja o odrzuceniu ofert.
Zamawiający informuje, że nie odrzucono żadnej oferty.
5.Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
ZAPYTANIE OFERTOWE 09.04.2024, 14:17

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sukcesywną dostawę środków czystości dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górnie w roku 2004.

 

zgodnie z obowiązującym u zamawiającego regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto wskazanej w ustawie z dnia  11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 - t.jedn.).

Do pobrania: