• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Program EEASMUS + w Gminie Górno. 14.05.2023, 21:57

 

Szkolenie nauczycoeli w Grecji VR  "Wirtualna rzeczywistość i Kody QR".

Gmina Górno to samorząd innowacyjny, nowoczesny i dbający o edukację - potwierdzeniem tego jest przyznawany Gminie corocznie w ogólnopolskim konkursie tytuł „Samorządowego Lidera Oświaty”. Wójt gminy Górno pan Przemysław Łysak to wielki zwolennik i propagator programów Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego: Erasmus+, Lifelong Learning Programme – „Uczenie się przez całe życie”

Ostatni tydzień kwietnia br. grupa 20 przedstawicieli środowiska edukacyjnego z gminy Górno spędziła w Grecji na intensywnym szkoleniu w ramach programu Erasmus+. 
 
Uczestnicy kursu „ICT in Education” poznali najnowsze, innowacyjne narzędzia i rozwiązania edukacyjne: począwszy od prywatności i bezpieczeństwa danych w edukacji – według europejskich standardów, ewolucję serwisów internetowych od Web 1.0 (rok 1989) po współczesne Web 3.0 i technologię rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR-VR). Dzięki warsztatom praktycznym każdy uczestnik stworzył swoje osobiste e-portfolio, zbudował bloga, własne viki. Poznaliśmy nowe narzędzia do zarządzania klasą i platformy przydatne i wykorzystywane w nauczaniu zdalnym i hybrydowym, aplikacje do tworzenia testów, quizów oraz monitoringu i oceniania postępów uczniów w edukacji (m. in. nearpod). Zachwyciły nas warsztaty związane z gamification i games-based learning – grywalizacja i nauka oparta na grach – trendy wchodzące powoli również do polskiej szkoły (Minecraft w edukacji, National Geographic, Funbrain, Blabberize). Nauka poprzez zabawę: wykorzystanie w edukacji powszechnych w życiu codziennym kodów QR czy aplikacja Quiver łącząca technologię rozszerzonej rzeczywistości z tradycyjnymi prostymi kolorowankami. – wszystkie nowinki ICT przywiezione z Grecji implementujemy na pewno w naszych szkołach.
 
Kurs w Grecji był to pierwszy wyjazd – szkolenie zagraniczne konsorcjum w ramach akredytacji przyznanej gminie Górno przez Narodową Agencję programu Erasmus+ na lata 2021-2027 (Erasmus+, „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, sektor „Edukacja szkolna”). Projekt powstał z inicjatywy władz samorządowych gminy Górno. Liderem konsorcjum oraz pomysłodawcą projektu jest Wójt gminy Górno – pan Przemysław Łysak, koordynatorem działań projektowych pani Barbara Raczyńska – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Górnie.