• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Zwykła struktura szkoły i e-learning jednocześnie? - podejście blended learning w edukacji. 22.06.2023, 07:30


Blended learning to podejście do nauczania i rozwoju łączące ze sobą tradycyjne metody nauki w klasie (bezpośredni kontakt z nauczycielem) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie (e-learning) oraz formami wsparcia, takimi jak ćwiczenie określonych umiejętności w grupie, aby zaoferować każdemu uczniowi bardziej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. Celem tego podejścia jest wzmocnienie procesu nauczania poprzez praktykowai stosowanie teorii poznanych na lekcjach, bez fizycznej obecności nauczyciela. Jednak, blended learning to nie to samo, co nauczanie oparte na technologii. Nauczanie mieszane polega na wykorzystaniu Internetu, po to by zapewnić każdemu uczniowi osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów, poprzez dostosowanie form przekazu wiedzy do indywidualnych potrzeb uczniów dając im możliwość kontroli nad czasem, miejscem, sposobem i tempem uczenia się. W tym podejściu do nauczania, uczeń częściowo uczy się poprzez treści i instrukcje dostarczane drogą online, w tym zakresie uczenie się opiera się na elementach własnej pracy, druga część prowadzona jest na żywo przez nauczyciela. Dobór materiałów online i zajęcia prowadzone przez nauczyciela uzupełniają się i tworzą zintegrowane środowisko nauczania. Innymi słowy, podejście blended learning łączy w sobie korzyści płynące z bezpośredniego kontaktu z ekspertem merytorycznym z elastycznością prowadzenia zajęć online i wykorzystuje technologię nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale także do przekształcenia i usprawnienia procesu uczenia się.
 
Co sprawia, że łączenie różnych technik jest lepsze niż wybór jednej z nich? Blended learning pomaga uczniom zaangażować się w proces uczenia się i uzyskać najlepsze wyniki nauki dzięki bardziej indywidualnemu podejściu i lepszej informacji zwrotnej, pozwala uczniom na wielokrotne odwiedzanie materiałów szkoleniowych i poświęcenie czasu na przyswojenie informacji bez presji związanej z nadążaniem za resztą klasy.
 
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem elementów interaktywnych pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i jest świetnym sposobem na utrwalenie przekazywanej wiedzy. Co więcej, wykorzystując metodę blended learning, nauczyciel może nie tylko mieć wgląd w wyniki poszczególnych uczniów, ale także tworzyć interaktywne rankingi, prowadzić statystyki, monitorować wyniki poszczególnych grup i klas.
 
Najpopularniejsze modele blended learning, to:
·          model rotacyjny, w którym uczniowie zmieniają się sposobami uczenia się według ustalonego harmonogramu lub zgodnie z zaleceniami nauczyciela, przy czym przynajmniej jednym sposobem jest nauka online,
·          model elastyczny pozwala uczniom na większą kontrolę nad procesem uczenia się, większość nauki odbywa się online. Uczniowie uczą się w ramach płynnego harmonogramu, który jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb,
·          model indywidualny pozwala uczniom decydować, które zajęcia realizują w trybie online, a które w szkole w celu uzyskania optymalnych efektów uczenia się,
·          wirtualny model pozwala uczniom ukończyć większość zajęć online, nie jest tu wymagana codzienna obecność uczniów szkole,
 
 
 
Podstawowa zasada blended learning polega na zapewnieniu możliwości dostosowania nauki, tak, aby przynosiła jak najlepsze efekty. Nauczanie mieszane ma służyć skutecznemu osiąganiu celów i potrzeb edukacyjnych uczniów. Ta metoda nie ma ściśle określonych ram, dzięki czemu nie narzuca charakteru i proporcji nauki bezpośredniej oraz internetowej.
Przykładem takiego podejścia są holenderskie szkoły publiczne należące do sieci Steve Jobs Schools. W tych szkołach, działających od 2013 roku, rytm pracy jest wyznaczany indywidualnymi postępami każdego z uczniów. Szkoły nie mają klas, ale otwarte przestrzenie, nie ma zeszytów, tablic ani nawet formalnych planów lekcji. O tym, na jakie warsztaty chodzi uczeń, decydują nauczyciele, rodzice i sami uczniowie w ramach sześciotygodniowego planu nauki.
Wszyscy uczniowie w klasach od 4 do 12 otrzymują iPady z pełnymi aplikacjami, które pomagają im w zindywidualizowanej nauce, bo każde dziecko w szkole, ma swój indywidualny program i samodzielnie projektuje swoją edukację. 
 
 
 
Maurice de Hond, założyciel szkoły, tłumaczy, że w takim podejściu do nauczania chodzi o to, by dzieci same osiągały określone cele edukacyjne, a nauczyciele pełnili jedynie rolę „trenerów talentów”. De Hond uważa, że iPady pomagają uczniom dłużej się koncentrować, co ma szczególnie pozytywny wpływ na osoby cierpiące na zespół deficytu uwagi (ADD), dzieci są znacznie bardziej zmotywowane, samodzielne i ostatecznie wykonują więcej pracy.
 
 
 
Poprzez okres nauki zdalnej chcąc nie chcąc wcieliliśmy w życie założenia metody blended learning poprzez wymieszanie dwóch zupełnie różnych kontekstów nauczania. Nauczanie wirtualne oznaczało, kupowanie urządzeń, dostęp do bezprzewodowych hotspotów i wprowadzanie dużych zmian w praktykach nauczania. Teraz szkoły regularnie korzystają z narzędzi takich jak Kahoot, Quizlet, Quizizz, platform do nauki opartych na grach (ClassDojo, Classcraft), filmach z YouTube, TEDed, a nawet TikToka w ramach lekcji w klasie. Co ważniejsze nauczyciele podejmują inicjatywę odwrócenia klas (flipped classrooms), umożliwiając uczniom naukę nowego materiału w domu za pomocą narzędzi internetowych i spędzanie czasu na zajęciach w grupie, dyskusjach w klasie lub zagłębianiu się w materiał. 
 
Opracowała: Joanna Czernikiewicz - Fałdzińska