• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

System obowiązkowej edukacji w Wielkiej Brytanii jest podzielony na 3 etapy:

- Primary School – szkoła podstawowa

- Secondary School- szkoła średnia

- Further education – dalsza edukacja

Program ERASMUS PLUS umożliwia nauczycielom, uczniom zapoznanie się z organizacją systemu oświaty w innych krajach. W  ramach programu odwiedzimy szkoły w Anglii oraz w Portugalii. Dodatkowo nauczyciele języka angielskiego będą uczestniczyli w kursach doskonalących kompetencje językowe. Dla uczestników  przewidziano szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018 i 2019.

 

Innowacyjne nauczanie wymaga kompleksowego stosowania nie tylko standardowych,
ale i nowoczesnych środków dydaktycznych, bo uczeń XXI wieku najlepiej poznaje rzeczywistość lub wiedzę o niej, kiedy nauczanie i uczenie się przybiera charakter wielozmysłowy i wielostronnie aktywizujący. 

 

 

/MAT/ 28 maja 2015 11:50 

Gmina Górno uczestniczy w programie Erasmus Plus. Dostanie dofinansowanie na prawie 90 tysięcy euro.