• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

 

Projekt_logo

      W dniu 27 września 2012 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja projektu   ,,Mała Szkoła  Wielka Szansa.

Naszą szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Górno – Przemysław Łysak, Radni Gminy Górno,  przedstawiciele społeczności lokalnej z sołtysami naszej miejscowości, przewodnicząca Rady Rodziców,  licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie  szkoły i nauczyciele. Wszystkich przybyłych powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Górnie  p.Grzegorz Niestój. Pani  wicedyrektor Hanna Pióro w swoim wystąpieniu nawiązując do historii naszej szkoły przedstawiła założenia projektu. Jest on finansowany w ramach Programu Kapitał Ludzki w ramach poddziałnia „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach pozalekcyjnych np. z matematyki, przedmiotów humanistycznych, języka angielskiego. Zainteresowania naukowo-techniczne będą rozwijane w czasie feryjnych zajęć z robotyki i fizyki. Uczniowie będą uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych w ramach „Spotkań z kulturą”. Przewidziano również warsztaty psychologiczne, zajęcia logopedyczne.