• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Nasz Patron 24.08.2012, 16:48

Kadr z filmu Dnia 9 czerwca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Górnie imienia Janusza Korczaka.

Pomysł nadania imienia naszej szkole zrodził się w przekonaniu, że warto i trzeba wskazywać młodemu pokoleniu osobowości, które przykładem własnego życia, działalności,  a przede wszystkim charakteru  i wyznawanego systemu wartości dostarczają najlepszych wzorców do naśladowania i stanowią życiowy drogowskaz. Takim autorytetem - zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców – jest bez wątpienia Janusz Korczak. To postać, która skupia w sobie najcenniejsze wartości, m.in.: bezgraniczną miłość do dzieci, poświęcenie, oddanie, poszanowanie godności ludzkiej, odpowiedzialność za drugiego człowieka i za podejmowaną pracę, patriotyzm, tolerancję, humanitaryzm. Te wartości chcemy wcielać w pracy dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły.

 

Sylwetka Patrona Szkoły

Życie i działalność: Właściwie Henryk Goldszmit, pseudonim Stary Doktor, Hen-Ryk, Janusz Korczak. Urodził się w rodzinie pochodzenia żydowskiego 22 lipca 1878 r. lub 1879 r. w Warszawie, zmarł 5 lub 6 sierpnia 1942 r. w komorze gazowej obozu zagłady  w Treblince, dokąd dobrowolnie poszedł ze swoimi podopiecznymi z Domu Sierot. Polski pedagog, publicysta, pisarz, lekarz, działacz społeczny. Był uczniem warszawskiego gimnazjum. W 1904 r. zdobył  dyplom lekarza na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Podjął pracę w szpitalu dla dzieci w Warszawie. Wiedzę lekarską   uzupełniał na uniwersytetach w Berlinie i Paryżu. W latach 1912-1942 kierował Domem Sierot dla dzieci żydowskich. Współtworzył sierociniec Nasz Dom dla dzieci polskich. W placówkach tych realizowano autorski program wychowawczy Korczaka. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich, Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego, Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”. Prowadził działalność w bezpłatnych czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Współpracował z Oddziałem Towarzystwa Kultury Polskiej, prowadząc działalność oświatową w środowiskach robotniczych. Prowadził działania na rzecz praw dzieci, szczególnie bezdomnych i sierot. Prowadził programy radiowe dla dzieci, pisał dla nich teksty literackie. Zainicjował pierwsze pismo wydawane przez dzieci i dla dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym. Reprezentował dzieci w sądach. Wysiłki Korczaka zostały docenione przez ONZ w Deklaracji Praw Dziecka z 1989 r. UNESCO rok 1978 uznała rokiem Janusza Korczaka. Jan Paweł II uznał go za symbol prawdziwej religii i autorytet moralny, łączący ludzi ponad podziałami.