• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
Pedagog szkolny 18.10.2021, 14:22

PEDAGOG  SZKOLNY  MGR  MAGDALENA  GOLA

 

 

Kontakt e-mailowy:    mgola@spgorno.edu.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy pedagoga:

41 302 40 38, 41 302 30 02

 

 

Godziny dostępności pedagoga szkolnego:

wtorek; 8.10 - 8.40

środa: 7.55 - 8.25

 

Witam wszystkich, którzy uczestniczyli w wyżej wymienionych zajęciach. Odbywać się one będą drogą elektroniczną w środy od godz. 12.35 – 13.20 , w tym czasie będziecie kontaktować się ze mną  w razie pytań  na adres pedagogzdalnygorno@gmail.com

Witam wszystkich, którzy uczestniczyli w wyżej wymienionych zajęciach. Odbywać się one drogą elektroniczną w poniedziałki od godz. 13.25 – 14.10 , w tym czasie będziecie kontaktować się ze mną  w razie pytań  na adres pedagogzdalnygorno@gmail.com