• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Jego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek szkolnych i publicznych o nowości wydawnicze.

Do naszej biblioteki ze środków programu zostały zakupione książki na kwotę 15 tys. zł. Lista zakupionych książek została sporządzona po konsultacjach z uczniami, którzy chętnie podawali te tytuły, które będą wypożyczać. Do biblioteki zakupiono 1636 książek, które zostały wpisane do księgozbioru i są wypożyczane od września 2018 roku uczniom naszej szkoły.