• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010
SZKOLNY KODEKS TIK 08.12.2012, 16:39

 

SZKOLNY KODEKS TIK

1.     Technologie same w sobie nie zwiększają naszej wiedzy - stanie się tak, jeśli będą mądrze, celowo, efektywnie i bezpiecznie użytkowane. Nie zastąpią z pewnością kontaktu z książką i innymi ludźmi - mogą je jednak wzbogacić.

2.      W naszej szkole wykorzystujemy zasoby Internetu z poszanowaniem praw autorskich. Jeśli z nich korzystamy, zawsze zaznaczamy skąd pochodzi materiał i kto jest jego autorem. Nie kopiujemy tekstów, udając, że sami je stworzyliśmy.

3.     Telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, smartfony, itp. nauczyciele i uczniowie mogą wykorzystywać wyłącznie poza zajęciami szkolnymi (np. na przerwie do kontaktu z rodzicami czy znajomymi). W czasie lekcji są one wyłączone. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie innych bez ich wiedzy i zgody.

4.     Każdy może być użytkownikiem sieci Internet i dzielić się z innymi swoimi pomysłami w zakresie ich wykorzystywania.

5.     Chcąc uatrakcyjnić zajęcia szkolne, dążymy do tego, aby TIK był wykorzystywany jak najczęściej we wszystkich klasach i na wszystkich przedmiotach.  

6.     Uczniowie mogą korzystać z komputerów w czasie wolnym, mają też możliwość wypożyczać je do domu zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą.

7.     Korzystając z komputera i Internetu pamiętamy o swoim bezpieczeństwie - nie nawiązujemy kontaktów z nieznanymi osobami, nie zamieszczamy swoich zdjęć, danych osobowych i informacji, które mogłyby być przez kogoś wykorzystane.

8.     Pamiętajmy o zagrożeniach zdrowotnych - kontrolujemy czas spędzony przy komputerze, staramy się mądrze go wykorzystać, zapewniamy sobie dobre stanowisko pracy.

9.     Wspólnie dbamy o właściwe, zgodne z przeznaczeniem i bezpieczne wykorzystanie szkolnego sprzętu elektronicznego.