• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
26-008 Górno Nr 82A, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

Dnia 8 grudnia 2017 r. w naszej szkole, w ramach programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Powiatowego – p. Józefem Szczepańczykiem, przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Komendy Policji w Kielcach, którym towarzyszył wicewójt – p. Czesław Pytel, radna gminy – p. Anna Szczepańczyk oraz wicedyrektor SP w Górnie - p. Hanna Pióro. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z Górna, Woli Jachowej, Skorzeszyc i Krajna.

Zawiadomienie 19.12.2017, 17:33

Numer sprawy:SP.343.2.2017                                                                            Górno,  18.12.2017 roku

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Górnie w roku 2018.

 

1.    Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 

      Firmę: KONKRET Sp. z o. o., 26 – 600 Radom, ul. Mariańskiego 36,

Cena brutto za 50000 litrów: 135 915,00  zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – Najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny

2.  W prowadzonym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto

(wartość punktowa)

1.

ARON Sp z o. o. 25 – 852 Kielce, ul. Chorzowska 22

138 375,00 zł.

98,2 pkt

2.

PETROJET Sp. z o. o. 26 – 670 Pionki, Kieszek 52

137 145,00 zł.

99,1 pkt

3.

KONKRET Sp. z o. o., 26 – 600 Radom, ul. Mariańskiego 36

135 915,00 zł.

100 pkt

 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.

4. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 19.12.2017 roku.

                                                                                                     mgr  Stanisław  Niestój

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnie

 

Otrzymują:                                                                                                            

1. ARON Sp z o. o. 25 – 852 Kielce, ul. Chorzowska 22

2.PETROJET Sp. z o. o. 26 – 670 Pionki, Kieszek 52,

3.KONKRET Sp. z o. o., 26 – 600 Radom, ul. Mariańskiego 36,

4. Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Gornie,

5. Tablica ogłoszeń,

6. a/a

 

15 grudnia 2017 r. grupa dzieci z naszego zespołu udała się do siedziby Radia Kielce. W tym dniu licytowana była choinka dziennikarzy tej rozgłośni w ramach akcji charytatywnej ,,Choinka pod choinkę”. Nasze dzieci także podarowały bożonarodzeniowe drzewko jako dodatek do choinki dziennikarzy. Przy okazji wizyty ,,na żywo” Karina Kwiatek opowiedziała w kilku słowach o historii zespołu oraz o swoich zamiłowaniach do muzyki ludowej. Mówiła także o powstaniu choinki wykonanej z pomocą jednej z mam – pani Wioletty Pakuły. Na zakończenie pobytu w rozgłośni radiowej dzieci pod kierunkiem akordeonisty pana Grzegorza Michty zaśpiewały dwie kolędy.

Na pamiątkę wizyty w Radio Kielce dzieci otrzymały pamiątkowe gadżety. Wizyta w rozgłośni była dla nich nowym doświadczeniem i jednocześnie promocją gminy i szkoły.

Uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Górnie od września tego roku szkolnego uczestniczyli w projekcie „Mój startup – mój biznes”. Projekt realizowany był przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym oraz Narodowym Bankiem Polskim, uczestniczyli w nim uczniowie dziesięciu szkół z województwa świętokrzyskiego.