• zd1.gif
  • zd2.gif
  • zd3.gif
  • zd4.gif
  • zd5.gif
  • zd6.gif
  • zd7.gif
  • zd8.gif
  • zd9.gif
SZKOŁA PODSTAWOWA w GÓRNIE im. Janusza Korczaka
ul. Szkolna 1, 26-008 Górno, tel. 41 302 30 02, NIP 657-23-21-010

15 grudnia uczniowie klas pierwszych odwiedzili gabinet weterynaryjny w Górnie. Pani weterynarz opowiedziała dzieciom o swojej pracy, pokazała gabinet  , w którym bada różne zwierzęta. salę operacyjną dla zwierząt . Dzieci mogły również zobaczyć małego kotka oraz psa, które pod czujnym okiem pani weterynarz dochodzą do zdrowia.

(wych klas I A i I B)

 

Protokół 15.12.2022, 18:20

Protokół Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgu Nr 3 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Górno I kadencji na lata 2022 - 2024, ogłoszonych na dzień 20.12.2022 roku. 

 „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli…” /Cyceron/

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano kolejne działania:

- List do Astrid Lindgren (klasa 3)

- Ulubiona lektura w zakładce do książki (klasa 4A)

- Nasze lektury: plakat reklamujący książkę (klasa 5)

- Wychowanie przez czytanie (klasa 7)

- Historia i zwyczaje świąteczne (gazetka biblioteczna).

Prace uczniów można oglądać na wystawach w salach, na korytarzu i przy szkolnej bibliotece.

Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w projekcie.

 

/Joanna Kobiec/

 

ZARZĄDZENIE NR 120/2022

WÓJTA GMINY GÓRNO

z dnia 5 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Górno

I kadencji na lata 2022-2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr L/510/2022 Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Górno zarządzam, co następuje: